رهبری اثر بخش در مسیر تعالی و خوشبختی - دوره اول

۳ بهمن ۱۳۹۷ - تهران

کارگاه تخصصی “رهبری موثر در مسیر تعالی و خوشبختی” با حضور ۱۶ نفر از مدیران موفق کسب و کارهای موفق با تدریس آقای دکتر مهرداد هاشمی برگزار شد. در این کارگاه تخصصی موارد مهمی در رابطه با رفتار کارکنان و مسائل مربوط به توسعه فردی و سازمانی مطرح شد تا مدیران بتوانند با به کارگیری آنها در کسب و کار خود، بهره‌وری و بازدهی را افزایش دهند.

 شرکت کننده ۱۶ نفر
کاربردی بودن محتوا ۹.۴/۱۰
رضایت از کارگاه ۹.۱/۱۰
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی