ارتباط بین خوشبختی فرد و کسب و کار عالی

۲۹ آذر ۱۳۹۷ - دانشگاه شیراز

روز ۲۹ آذر ماه، در سالن آمفی تئاتر دانشگاه شیراز، میزبان بیش از ۵۰۰ نفر از افراد فعال که توسعه فردی برای آنها در اولویت قرار داشت بودیم و با سخنرانی فوق‌العاده جذاب و حرفه‌ای آقای دکتر هاشمی و همراهی حامیان، “بیمه معلم” و “موسسه فرهنگی بین المللی بنیاد مادر” این همایش را برگزار کردیم.

در این همایش، مطالبی از جمله مولفه‌های خوشبختی که مهم‌ترین آنها داشتن رسالت بود صبحت شد و در ادامه به رازهای شرکت‌های ماندگار و متعالی اشاراتی شد.

 شرکت کننده +۵۰۰ نفر
کاربردی بودن محتوا ۹.۱/۱۰
رضایت از همایش ۸.۴/۱۰
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی
پیشرو همایش | دکتر هاشمی