تحلیل swot

تحلیل SWOT چیست؟ چه زمانی و چگونه از آن استفاده کنیم؟

با چشمان باز اگر بخواهیم قدم برداریم، حتما باید نگاهی بیندازیم اول به خودمان و وضعیتی که در آن هستیم (ضعف‌ها و قدرت‌هایمان) و سپس فرصت‌...

ادامه مطلب

تفکر خلاق چیست ؟

تفکر خلاق چیست؟ ۵ راهکار تضمینی برای خلاق شدن شما

تفکر خلاق چیست؟ در موضوع تفکر خلاق ، از ایده‌ها و تفکر انتقادی بسیار یاد می‌کنیم، زیرا رابطه‌ی عمیقی بین آن‌ها برقرار است. شما اگر خلا...

ادامه مطلب